Privacy Policy

Inleiding
De door u aan Appie's Place verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afgezien van hetgeen in deze privacy verklaring is bepaald worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde producten en/of diensten of wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

Uw persoonlijke gegevens kunnen, na analyse, door Appie's Place worden gebruikt om u per post, telefoon of e-mail op de hoogte te houden van aantrekkelijke aanbiedingen, gratis productinformatie, nieuws en dergelijke.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens handelen wij volgens de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Verzamelen en verwerken van gegevens
Als u zich aanmeldt voor deze website, de nieuwsbrief, iets bestelt of reserveert of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website van Appie's Place wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens en of andere gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen, verbeteren en factureren van onze producten en diensten;
 • Afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;/li>
 • Informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van uw persoonlijke voorkeuren; als u geen prijs stelt op het ontvangen van deze informatie kunt u dat aangeven op uw persoonlijke instellingenpagina
 • Of kunt u contact opnemen met onze klantenadministratie (info@appiesplace.nl);
 • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
 • Daarnaast worden uw gegevens niet identificeerbaar verwerkt in marktonderzoeksrapporten.


Daarnaast kunnen wij u vragen om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Periodiek kunnen we u vragen uw gegevens te actualiseren en/of aan te vullen.

De door u verstrekte gegevens worden vastgelegd in een database van Appie's Place. Toegang tot deze database is afgeschermd middels passende technische beveiligingsmaatregelen.

Website en cookies
Op de website van Appie's Place worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres).

Appie's Place maakt gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Appie's Place gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens
Appie's Place zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

E-mails ontvangt u altijd van Appie's Place zelf.

Appie's Place kan gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens Appie's Place diensten te verlenen. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem.
Verder zal Appie's Place uw persoonsgegevens slechts aan andere organisaties en personen verzenden, indien:

 • We uw toestemming hebben tot het delen van de informatie;
 • We de informatie moeten delen om u de service te kunnen verlenen, waarom u hebt verzocht;
 • We de informatie aan bedrijven moeten zenden, welke namens Appie's Place producten en services aan u verlenen (tenzij we u anders mededelen, hebben deze bedrijven niet de bevoegdheid deze informatie voor enig ander
 • doeleinde te gebruiken dan wat nodig is om ons te assisteren); 
 • We voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder dagvaarding, verzoeken van de rechtbank of juridische procedures; of
 • Indien we van mening zijn dat uw acties op onze websites in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van Appie's Place. 


Appie's Place zal in relatie tot in te schakelen derden altijd op blijven treden als verantwoordelijke in de zin van de WBP en ze zal met deze derden een bewerkingsovereenkomst aangaan, waarin in ieder geval is opgenomen dat deze derden als bewerker in de zin van de WBP op zullen treden, de persoonsgegevens niet onafhankelijk en zonder toestemming van Appie's Place mogen verwerken en dat deze de gegevens adequaat dienen te beschermen. 

Kennisneming, verbetering en blokkering van uw gegevens
Als u wilt weten welke gegevens Appie's Place over u heeft vastgelegd, waarvoor Appie's Place deze gebruikt of als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich via een e-mail naar info@appiesplace.nl of door middel van een schriftelijk verzoek aan Appie's Place, Elshofpassage 47, 6921 BC DUIVEN.

Indien u niet langer e-mailings van Appie's Place wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderin ieder e-mailbericht. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen aan [info@appiesplace.nl] of schriftelijk verzoek te sturen aan Appie's Place, Elshofpassage 47, 6921 BC DUIVEN

Wijzigingen
Appie's Place behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Controleer daarom regelmatig de Privacy Policy. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Policy, neemt u dan contact op met:

Appie's Place
Elshofpassage 47
6921 BC DUIVEN